Energie in Woudenberg

Maandag 27 januari 2020 kwamen ruim 50 woningeigenaren af op de informatieavond ‘Alles over isoleren’. Gerald ten Wolde van Stichting Duurzaam Woudenberg opende de avond. Hij gaf aan dat bij de energietransitie ook woningeigenaren zullen moeten meedoen als we de gezamenlijke doelstellingen willen halen. Maar dat levert een hoop vragen op. Daarom is de samenwerking van inwoners, gemeente en bedrijven in de campagne Energie in Woudenberg belangrijk. Op veel verschillende manieren willen we woningeigenaren antwoorden geven op hun vragen. Deze bijeenkomst is daar een voorbeeld van. Daarom is het goed dat er zoveel mensen aanwezig zijn.  

Het is geen toeval, dat we de aftrap doen met het thema isoleren. Want op weg naar een woning die klaar is voor de toekomst, is isoleren de eerste stap, en een stap waarvan u nooit spijt krijgt. Wat er in de toekomst ook gebeurt met de warmtevoorziening.

De gemeente

Ook Wethouder Marleen Treep benadrukte in haar bijdrage het belang van de samenwerking tussen verschillende partijen in Woudenberg. Uiteindelijk willen we in 2050 de uitstoot van CO2 tot nul hebben teruggebracht. De helft van die doelstelling moet gehaald worden door energie te besparen. Daar gaan we  met deze bijeenkomst dan ook gelijk mee aan de slag. De rest zal moeten worden gehaald door het gebruik van duurzame energiebronnen. Daarover worden nu afspraken gemaakt in de Eemland regio. Verder staat de gemeente voor de uitdaging om een plan te maken voor de warmtevoorziening. Wanneer wordt welke wijk van het gas afgekoppeld en welke alternatieve warmtevoorziening komt daarvoor in de plaats? De wethouder begrijpt dat dat vragen oproept, maar het is nog te vroeg om die te kunnen beantwoorden. Maar bewoners zullen hierbij zeker worden betrokken.

Alles over isoleren

Raoul Santibanez van Duurzaam Bouwloket ging vervolgens uitvoerig in op alles wat je moet weten als je je huis wilt isoleren. Duurzaam Bouwloket is het Energieloket van de gemeente Woudenberg. Ook gaf hij informatie over de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

  • De presentatie van Raoul Santibanez vindt u HIER en kunt u downloaden als PDF.
  • De stappen om uw woning, zonder spijt, klaar maken voor de toekomst vindt u HIER …
  • … of in onze folder ‘Uw huis klaar voor de toekomst’, die u HIER kunt downloaden.
  • Wilt u weten hoe uw woning ervoor staat? HIER vindt u daarvoor onze mogelijkheden.