Isolatie John F. Kennedylaan: beginsituatie

Bij het woningtype John F. Kennedylaan is standaard geen isolatie toegepast; niet bij de begane grond vloer, niet bij de gevel en niet bij  het dak. De woningen zijn destijds standaard voorzien van enkel glas. Ondertussen zijn de woningen ruim 50 jaar oud. In veel woningen zijn aanpassingen gedaan, maar voor veel van de woningen is er nog winst te boeken op het gebied van isolatie. Als uw woning nog niet (helemaal) is geïsoleerd, dan is het treffen van isolatiemaatregelen stap 1. Hieronder vindt u informatie over ons aanbod op deze onderdelen. Een overzicht met een kostenindicatie vindt u in de menukaart voor de John F. Kennedylaan.

Gevelisolatie

Het isoleren van de gevel van uw woning is één van de meest aantrekkelijke maatregelen. Het levert direct meer comfort op en ook financieel gezien is het een rendabele investering. Als u aan de slag gaat met uw woning, is dit zeker een maatregel om te overwegen. De woningen van het ‘type John F. Kennedylaan’ hebben een samengestelde afwerking aan de buitenzijde van metselwerk, glas en kunststofplaten. Het gaat om een relatief smalle strook stenen, waarbinnen een raamwerk van glas en kunststofplaten is geplaatst.  Voor een afdoende isolatie van de gevel om naar NOM te gaan, moet de gevel naar een isolatiewaarde (Rc) van 4,5. Daarvoor zijn de volgende maatregelen nodig:

  • Het vervangen van de kunststof platen in combinatie met het naar de goede isolatiewaarde brengen van het isolatiemateriaal daarachter. Metselwerk als afwerking i.p.v. kunststofplaten kan tegen meerprijs.
  • De ramen vervangen door HR++ glas als de kwaliteit van de kozijnen in orde is of door Triple glas als de kozijnen vanwege hun kwaliteit ook moeten worden vervangen
  • Spouwmuurisolatie is alleen realistisch als dat gebeurt met meerdere woningen tegelijk. Anders wegen de kosten niet op tegen het te verwachten resultaat.

De grote winst bij gevelisolatie is in uw woningtype te behalen door het vervangen van uw glas (zie verderop) en/of van het vervangen van de kunststofplaten aan de voor- en achterzijde van uw woning. Daarvoor doen we een aanbod in de menukaart van het woningtype John F. Kennedylaan.

Van het gas af?

Doordat uw woning een samengestelde gevel heeft, is het lastig aan te geven hoever u komt met de door ons aangeboden maatregelen voor het isoleren van uw gevel. Met het vervangen van de kunststofplaten is op die plekken de isolatiewaarde van 4,5 wel haalbaar. In combinatie met de keuze voor het door ons aangeboden isolatieglas komt u dan een heel eind. Echter, er blijven een paar stukjes gemetselde gevel over, die onvoldoende kunnen worden geïsoleerd. Daarom kunnen we u het beste adviseren om over uw specifieke situatie in gesprek te gaan met de uitvoerder.

Dakisolatie

Voor een tussenwoning is het dak het grootste vlak waar warmte verloren kan gaan en koude naar binnen kan komen, als u tenminste nog geen aanvullende isolatie voorziening getroffen hebt. Het isoleren van het dak is dus zeker de moeite waard als het gaat om energiebesparing. Wij bieden in eerste instantie twee mogelijkheden aan: 

  1. U isoleert uw dak aan de binnenkant. Deze optie is het gemakkelijkst te realiseren. 
  2. Als u uw zolder niet gebruikt (en ook niet verwarmt en dat ook niet verwacht te gaan doen in de toekomst), kunt u ervoor kiezen om niet uw dak, maar uw zoldervloer te isoleren. Bedenk echter wel dat via de trapopgang naar de zolder veel koude uw woning binnenkomt.

In de menukaart van uw woningtype John F. Kennedylaan geven we inzicht in de kosten van isolatie aan de binnenzijde van uw dak. De kosten van isolatie van uw zoldervloer bieden we graag op aanvraag aan.

Tenslotte is er ook nog een derde optie: u kunt uw dak ook aan de buitenkant isoleren. Dat is vooral aantrekkelijk als u (ook) uw dakpannen wilt vervangen. Voor uw woning geldt, dat u er rekening mee moet houden dat uw dakpannen binnen 10 jaar aan vervanging toe zullen zijn. De gemiddelde levensduur van dakpannen ligt, afhankelijk van het type dakpan, op ongeveer 40 jaar. Uw woning is ouder dan 40 jaar en uw dakpannen zijn die grens dus al gepasseerd. Deze optie is vooral interessant, als u dit samen met uw buren doet. Bij isolatie aan de buitenzijde wordt uw dak wat verhoogd. Als u dat alleen doet, zorgt dat voor kostbare aansluiting op het dak van uw buren. We bieden deze optie daarom voor uw woning alleen op aanvraag aan.

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod behaalt u niet de gewenste isolatiewaarde van Rc 6 om van het gas af te kunnen. De consequenties om die waarde te halen zijn in kosten en in uitvoering (dikte isolatiemateriaal) zodanig ingrijpend, dat we u adviseren met de aanbieder de voor- en nadelen van hogere isolatiewaarden te bespreken.

Isolatieglas

Voor de isolatie van uw woning zijn ook de ramen van groot belang. Sterker nog, ramen zijn de grootste warmtelekken in een woning. Het rendement van het vervangen van glas hangt af van het soort glas dat nu in uw woning aanwezig is en de onderhoudstaat van uw kozijnen. Velen van u zullen inmiddels enkel glas hebben vervangen door dubbel glas, maar als dat al geruime tijd geleden is, is het toch de moeite waard hier aandacht aan te geven. Het oudere dubbel glas (‘thermopane’) isoleert namelijk onvoldoende om uiteindelijk van het gas af te kunnen. Daarvoor is minimaal het hoogwaardige HR++ glas noodzakelijk, dat we u met onze actie aanbieden. Er is daarom bij onze aanbieding gekozen voor een hoogwaardige optie. Er zijn zeker goedkopere opties beschikbaar, ook bij onze aanbieder. Maar in dat geval zult u later opnieuw moeten investeren, als u van het gas moet. We willen u graag helpen om vast te stellen of uw glas voldoet of niet, 

Op dit ogenblik is ook het nog beter isolerende drielaags glas beschikbaar. Het rendement van investeren in drie laags glas hangt vooral af van de staat van de kozijnen in uw woning. Als die aan vervanging toe zijn, dan is de aanschaf van drie laags glas zeker te overwegen. Maar dat glas past meestal niet in bestaande kozijnen. Dus als uw kozijnen nog goed zijn, dan is de aanschaf van het door ons aangeboden HR++ glas economisch gezien verstandiger.

In de menukaart van woningtype John F. Kennedylaan geven we inzicht in de kosten van HR++ glas. De kosten van drielaags glas offreren we graag op aanvraag. Deze optie is eigenlijk alleen uitvoerbaar in combinatie met nieuwe kozijnen. We zorgen dan desgewenst ook voor een aanbod voor kozijnen.

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod zijn er wat betreft de ramen geen verdere maatregelen nodig om uw huis gasloos te maken. Zowel de door ons aangeboden optie HR++ als drielaags glas zorgen voor voldoende isolatewaarde.

Vloer- of bodemisolatie

Vloer- of bodemisolatie leveren een bijdrage aan energiebesparing in uw woning, maar ook aan het comfort. Als uw vloer één of twee graden minder koud wordt, dan is dat een stuk aangenamer. Er zijn twee manieren om dit aan te pakken.

  1. U kiest voor vloerisolatie. Dat betekent dat direct onder de vloer isloatiemateriaal wordt aangebracht. 
  2. U kiest voor bodemisolatie. Dat betekent, dat er op de bodem van uw kruipruimte een laag parels wordt aangebracht. 

In de menukaart van uw woningtype John F. Kenndylaan geven we inzicht in de kosten:

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod zijn er voor uw vloer/bodem geen verdere maatregelen nodig om uw huis gasloos te maken. Zowel de optie vloerisolatie als de optie bodemisolatie zorgen voor de juiste isolatewaarde.