Isolatie Rembrandtlaan: beginsituatie

In woningen van het type ‘Rembrandtlaan’ is standaard geen isolatie toegepast; noch de begane grond vloer, noch de gevel, noch het dak. De woningen zijn destijds standaard voorzien van enkel glas. Ondertussen zijn de woningen bijna 50 jaar oud. In veel woningen zijn aanpassingen gedaan, maar voor veel van de woningen is er nog winst te boeken op het gebied van isolatie. Als uw woning nog niet (helemaal) is geïsoleerd, dan is het treffen van isolatiemaatregelen stap 1. Hieronder meer informatie over ons aanbod. Een overzicht met een kostenindicatie vindt u in de  menukaart voor de Rembrandtlaan.

Gevelisolatie

Het isoleren van de gevel van uw woning is één van de meest aantrekkelijke maatregelen. Het levert direct meer comfort op en ook financieel gezien is het een rendabele investering. Als u aan de slag gaat met uw woning, is dit zeker een maatregel om te overwegen. De gemakkelijkste manier om uw gevel te isoleren is het volspuiten van de spouwmuur. Daar bij is het belangrijk dat er aandacht is voor ventilatieroosters voor de kruipruimteisolatie. In de menukaart van uw woningtype ‘Rembrandtlaan’ geven we inzicht in de kosten. 

Van het gas af?

Als u uw woning geschikt wilt maken om van het gas af te kunnen, is spouwmuurisolatie niet voldoende. De spouwen van uw huis zijn niet breed genoeg om de noodzakelijke isolatewaarde van Rc 4,5 te bereiken. Als u dat wel wilt, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. U gaat nu of later aan de binnenzijde van uw huis extra bij isoleren. Dat betekent wel, dat u rekening moet houden met het verlies van binnenruimte en dat er meerkosten zullen zijn voor het verwijderen en herplaatsen van radiatoren. Het is dus aan te bevelen dit te doen als u ook uw radiatoren gaat vervangen.
  2. U gaat nu of later uw gevel aan de buitenzijde vernieuwen. U kunt dan kiezen voor dunnere stenen of voor het naar voren verplaatsen van uw gevel (voor deze optie is een vergunning nodig). Hierdoor krijgt u een bredere spouw, die wel ruimte biedt aan de juiste isolatiewaarde. Deze optie is duurder en ingewikkelder, maar biedt wel de kans uw woning een modernere uitstraling te geven. Dat zal de verkoopwaarde ten goede komen.

We bieden voor uw woning de volgende opties aan:

  • Binnenislolatie naar de juiste isolatiewaarde: alleen volgens afspraak.
  • Vervanging van de buitenmuur alleen volgens afspraak,

Dakisolatie

Voor een tussenwoning is het dak het grootste vlak waar warmte verloren kan gaan en koude naar binnen kan komen, als u tenminste nog geen aanvullende isolatie voorziening getroffen hebt. Het isoleren van het dak is dus zeker de moeite waard als het gaat om energiebesparing. Wij bieden in eerste instantie twee mogelijkheden aan: 

  1. U isoleert uw dak aan de binnenkant. Deze optie is het gemakkelijkst te realiseren. 
  2. Als u uw zolder niet gebruikt (en ook niet verwarmt en dat ook niet verwacht te gaan doen in de toekomst), kunt u ervoor kiezen om niet uw dak, maar uw zoldervloer te isoleren. Bedenk echter wel dat via de trapopgang naar de zolder veel koude uw woning binnenkomt.

In de menukaart van uw woningtype Rembrandtlaan geven we inzicht in de kosten van isolatie aan de binnenzijde van uw dak. De kosten van isolatie van uw zoldervloer bieden we graag op aanvraag aan.

Tenslotte is er ook nog een derde optie: u kunt uw dak ook aan de buitenkant isoleren. Dat is vooral aantrekkelijk als u (ook) uw dakpannen wilt vervangen. Voor uw woning geldt, dat u er rekening mee moet houden dat uw dakpannen binnen 10 jaar aan vervanging toe zullen zijn. De gemiddelde levensduur van dakpannen ligt, afhankelijk van het type dakpan, op ongeveer 40 jaar. Uw woning is ouder dan 40 jaar en uw dakpannen zijn die grens dus al gepasseerd. Deze optie is vooral interessant, als u dit samen met uw buren doet. Bij isolatie aan de buitenzijde wordt uw dak wat verhoogd. Als u dat alleen doet, zorgt dat voor kostbare aansluiting op het dak van uw buren. We bieden deze optie daarom voor uw woning alleen op aanvraag aan.

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod behaalt u niet de gewenste isolatiewaarde van Rc 6 om van het gas af te kunnen. De consequenties om die waarde te halen zijn in kosten en in uitvoering (dikte isolatiemateriaal) zodanig ingrijpend, dat we u adviseren met de aanbieder de voor- en nadelen van hogere isolatiewaarden te bespreken.

Isolatieglas

Voor de isolatie van uw woning zijn ook de ramen van groot belang. Sterker nog, ramen zijn de grootste warmtelekken in een woning. Het rendement van het vervangen van glas hangt af van het soort glas dat nu in uw woning aanwezig is en de onderhoudstaat van uw kozijnen. Velen van u zullen inmiddels enkel glas hebben vervangen door dubbel glas, maar als dat al geruime tijd geleden is, is het toch de moeite waard hier aandacht aan te geven. Het oudere dubbel glas (‘thermopane’) isoleert namelijk onvoldoende om uiteindelijk van het gas af te kunnen. Daarvoor is minimaal het hoogwaardige HR++ glas noodzakelijk, dat we u met onze actie aanbieden. Er is daarom bij onze aanbieding gekozen voor een zeer hoogwaardige optie. Er zijn zeker goedkopere opties beschikbaar, ook bij onze aanbieder. Maar in dat geval zult u later opnieuw moeten investeren, als u van het gas moet. We willen u graag helpen om vast te stellen of uw glas voldoet of niet, 

Op dit ogenblik is ook het nog beter isolerende drielaags glas beschikbaar. Het rendement van investeren in drie laags glas hangt vooral af van de staat van de kozijnen in uw woning. Als die aan vervanging toe zijn, dan is de aanschaf van drie laags glas zeker te overwegen. Maar dat glas past meestal niet in bestaande kozijnen. Dus als uw kozijnen nog goed zijn, dan is de aanschaf van het door ons aangeboden HR++ glas economisch gezien verstandiger.

In de menukaart van uw woning type Rembrandtlaan geven we inzicht in de kosten van HR++ glas. De kosten van drielaags glas offreren we graag op aanvraag. Deze optie is eigenlijk alleen uitvoerbaar in combinatie met nieuwe kozijnen. We zorgen dan desgewenst ook voor een aanbod voor kozijnen.

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod zijn er wat betreft de ramen geen verdere maatregelen nodig om uw huis gasloos te maken. Zowel de door ons aangeboden optie HR++ als drielaags glas zorgen voor voldoende isolatewaarde.

Vloer- of bodemisolatie

Vloer- of bodemisolatie leveren een bijdrage aan energiebesparing in uw woning, maar ook aan het comfort. Als uw vloer één of twee graden minder koud wordt, dan is dat een stuk aangenamer. Er zijn twee manieren om dit aan te pakken.

  1. U kiest voor vloerisolatie. Dat betekent dat direct onder de vloer isloatiemateriaal wordt aangebracht. 
  2. U kiest voor bodemisolatie. Dat betekent, dat er op de bodem van uw kruipruimte een laag parels wordt aangebracht. 

In de menukaart van uw woningtype Rembrandtlaan geven we inzicht in de kosten:

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod zijn er voor uw vloer/bodem geen verdere maatregelen nodig om uw huis gasloos te maken. Zowel de optie vloerisolatie als de optie bodemisolatie zorgen voor de juiste isolatewaarde.