Over dit project

In 2050 willen we de CO2 uitstoot en het gasgebruik tot nul hebben teruggebracht. Dat is over 30 jaar. Met de campagne Energie in Woudenberg willen de gemeente Woudenberg en Stichting Duurzaam Woudenberg inwoners helpen hun huis klaar te maken voor de toekomst. Dat betekent:

  1. Een lagere energierekening
  2. Meer wooncomfort
  3. Minder CO2 uitstoot
  4. Minder afhankelijk van (aard)gas

Samenwerken in Woudenberg – Stichting Duurzaam Woudenberg en de gemeente

Het is duidelijk dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de energievoorziening. Het energiegebruik moet omlaag en de energieproductie moet duurzamer. Daarin is de gemeente een belangrijke speler. En de gemeente Woudenberg neemt die rol serieus. Maar de uitdaging die voor ons ligt kunnen we alleen succesvol aanpakken als iedereen meedoet. Daarvoor is alle energie nodig, die beschikbaar is in Woudenberg.

Uiteindelijk moet de gemeente, maar ook iedere woningeigenaar, de woningcorporatie, maar ook iedere huurder en ieder bedrijf en maatschappelijke organisatie aan de slag met verduurzamen van het eigen energiegebruik. Dat gaat een stuk gemakkelijker als we het samen doen. Daarom werken stichting Duurzaam Woudenberg en de gemeente samen aan de realisatie van dit project. 

Ondersteuning door de Natuur en Milieu Federatie Utrecht

De Natuur en Milieu Federatie Utrecht is betrokken als projectleider van dit project. Gestuurd door Stichting Duurzaam Woudenberg en de gemeente zijn zij mede-uitvoerder van de activiteiten van Energie in Woudenberg.

De rol van het Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente Woudenberg, biedt actuele informatie, ook uit de gemeente en u kunt er terecht voor een stappenplan voor verduurzamingsmaatregelen, voor financieringsmogelijkheden en voor offertes. 

Betrokken bedrijven

 Ook zijn lokale en regionale bedrijven betrokken bij het project om inwoners concrete informatie te kunnen bieden over de maatregelen die zij kunnen nemen. Je leest hier meer over de rol van de betrokken bedrijven.