Van het gas af… of niet?

Met het project ‘Energie in Woudenberg’ werken Stichting Duurzaam Woudenberg en de gemeente Woudenberg aan verduurzaming van bestaande woningen in Woudenberg. Zo willen we meehelpen klimaatverandering tegen te gaan. Want in de ‘bestaande bouw’ kan een flinke bijdrage worden geleverd aan energiebesparing en daarmee aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Daarbij hebben een aantal bedrijven uit Woudenberg en omgeving een aanbod samengesteld, gekoppeld aan bepaalde woningtypen. We zijn daar blij mee, omdat we denken, dat dat voor veel woningeigenaren interessant kan zijn. Het geeft u inzicht in kosten en baten en toegang tot een lokaal en vertrouwd aanbod. We zijn blij met hun aanbod, maar het blijft ten allen tijde uw beslissing aan wie u een eventuele opdracht gunt.

Zoals het nu staat moeten alle woningen in 2050 ‘van het gas af’ zijn. Dus als u nu besluit om uw woning te renoveren, dan is het verstandig te kiezen voor maatregelen, die u op weg helpen naar een gasloze woning, Voor de meesten van u zal het niet mogelijk zijn om uw woning in één keer ‘van het gas af’ te krijgen. Dus gaan we er vanuit, dat u stap voor stap naar dat eindpunt toewerkt. De gemeente Woudenberg heeft, samen met de gemeenten Baarn Bunschoten en Soest, over zo’n stap voor stap aanpak de informatiefolder ‘Uw huis klaar voor de toekomst’ uitgebracht. Die folder vond u bij ons informatiepakket. U kunt hem hier ook als PDF downloaden. Het is aan te bevelen die folder als achtergrondinformatie te lezen. Bij het aanbod, dat de lokale bedrijven u doen, is die stap voor stap aanpak uitgangspunt geweest.